Szczygieł, Tomasz. 2021. „Dolus Eventualis Jako Remedium Na Braki Legislacyjne Ustawodawstwa Karnego Polski Ludowej 1944–1969 – Analiza Prawna”. Czasopismo Prawno-Historyczne 73 (2), 141-57. https://doi.org/10.14746/cph.2021.2.7.