Żochowski, Kacper. 2021. „Wspólnota Irygacyjna? Prawne Aspekty Utrzymania Sieci Irygacyjnych We Wczesnym Cesarstwie Rzymskim”. Czasopismo Prawno-Historyczne 73 (2), 207-24. https://doi.org/10.14746/cph.2021.2.10.