Obara, Adam. 2021. „Organizacja Prokuratury Powszechnej według Ustawy Z 20 Lipca 1950 R. O Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”. Czasopismo Prawno-Historyczne 73 (2):241-52. https://doi.org/10.14746/cph.2021.2.12.