Lityński, Adam. 2021. „Białoruś Przed Łukaszenką. Uwagi Historyka Prawa o prawie Karnym”. Czasopismo Prawno-Historyczne 73 (2), 253-69. https://doi.org/10.14746/cph.2021.2.13.