Dzikowski, Andrzej. 2022. „En France La Police n’y Est Pas Si Exacte Que Parmy Les Romains. – odpowiedzialność Z tytułu rękojmi Za Ukryte Wady Fizyczne zwierząt W Prawie Francuskim Do końca XIX Wieku”. Czasopismo Prawno-Historyczne 74 (1), 53-100. https://doi.org/10.14746/cph.2022.1.4.