Snarski, Tomasz. 2023. „Czesław Miłosz. Prawnik, który Wiersze pisał. Kilka Uwag między historią, Literaturą I Filozofią Prawa”. Czasopismo Prawno-Historyczne 75 (2):265-83. https://doi.org/10.14746/cph.2023.2.14.