Grodziski, Stanisław. 2015. „Refleksje O Nauce Historii Prawa, Jej «Czasopiśmie Prawno-Historycznym» I Jego Redaktorze”. Czasopismo Prawno-Historyczne 67 (1), 11-20. https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.1.01.