Pomianowski, Piotr Zbigniew. 2015. „Funkcjonowanie Francuskiego Modelu Rejestracji Stanu Cywilnego W Polsce”. Czasopismo Prawno-Historyczne 67 (1), 95-106. https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.1.06.