Olszewski, Henryk. 2015. „Izabela Lewandowska-Malec, Demokracje Polskie. Tradycje – współczesność – Oczekiwania, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, Ss. 424.”. Czasopismo Prawno-Historyczne 67 (1), 391-94. https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.1.21.