Krzymkowski, Marek. 2015. „Paweł Cichoń, Dyrekcja Policji Wolnego Miasta Krakowa 1827-1846. Studium Historyczno-Prawne, Kraków 2014, Ss. 439”. Czasopismo Prawno-Historyczne 67 (1):397-99. https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.1.23.