Szpoper, Dariusz, Przemysław Dąbrowski, i Mikołaj Tarkowski. 2015. „List Do Redakcji”. Czasopismo Prawno-Historyczne 67 (1), 419-20. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.2.29.