Materniak - Pawłowska, Małgorzata. 2014. „Z dziejów sądów przysięgłych Na Ziemiach Polskich W XIX Wieku”. Czasopismo Prawno-Historyczne 66 (1), 121-48. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.05.