Madeja, Andrzej. 2014. „Suwerenność państwa W Koncepcji Integracyjnej Roberta Schumana”. Czasopismo Prawno-Historyczne 66 (1), 205 -25. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.08.