Tarnowska, Anna. 2018. „Pruskie sądy Administracyjne Gwarantem Praw Podmiotowych? Organizacja sądów I Praktyka Orzecznicza Najwyższego Sądu Administracyjnego (OVG) a Prawa Polskiej mniejszości Narodowej (1875-1914)”. Czasopismo Prawno-Historyczne 67 (2), 61-68. https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.2.04.