Kitowski, Piotr. 2018. „Wokół Przygotowań Do Wydania «Praktyki Kryminalnej to Jest Wzoru rozważnego Y porządnego Spraw Kryminalnych sądzenia» Jakuba Czechowicza W 1746/1747 Roku”. Czasopismo Prawno-Historyczne 67 (2), 87-96. https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.2.05.