Sobczyk, Marek. 2014. „Przestępstwo Korupcji Wyborczej W republikańskim Rzymie”. Czasopismo Prawno-Historyczne 66 (2), 11-30. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.2.01.