Polechow, Siergiej. 2014. „Przywileje Dzielnicowe Wielkiego Księstwa Litewskiego. Stan I Perspektywy Badań”. Czasopismo Prawno-Historyczne 66 (2), 45-66. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.2.03.