Olszewski, Henryk. 2018. „PROFESOR ANDRZEJ AJNENKIEL (1931-2015)”. Czasopismo Prawno-Historyczne 67 (2), 361-64. https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.2.28.