Krzywoszyński, Przemysław. 2018. „Maciej Mikuła, Prawodawstwo króla I Sejmu Dla małopolskich Miast królewskich (1386-1572), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, Ss. 382.”. Czasopismo Prawno-Historyczne 67 (2), 334-37. https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.2.20.