Pilarczyk, Piotr. 2018. „Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Eduardas Brusokas, Liudas Glemža, Robertas Jurgaitis, Valdas Rakutis, Modernios Administracijos Tapsmas Lietuvoje: Valstybės Institucijų Raida 1764-1794 Metais. Kolektyvinė Monografi Ja, Vilnius 2014, Ss. 692”. Czasopismo Prawno-Historyczne 67 (2):343-45. https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.2.23.