Krzymkowski, Marek. 2018. „Robert Jastrzębski, Trybunał Kompetencyjny. Kolegium Kompetencyjne. Geneza – działalność – współczesność, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014, Ss. 286”. Czasopismo Prawno-Historyczne 67 (2), 359-60. https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.2.27.