Stanulewicz, Maksymilian. 2014. „Kościoły I Inne związki Wyznaniowe W służbie Dobru Wspolnemu. Pod Red. Wacława Uruszczaka, Katarzyny Krzysztofek, Macieja Mikuły, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, Ss. 451”. Czasopismo Prawno-Historyczne 66 (2):406-11. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.2.23.