Olszewski, Henryk. 2014. „Zdzisław Pentek, Teodor Tyc (1896-1927). Biografi A, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Prace Komisji Historycznej PTPN, T. 69, Poznań 2013, Ss. 155 + Dysk CD Z Ilustracjami.”. Czasopismo Prawno-Historyczne 66 (2), 411-14. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.2.24.