Krasowski, Krzysztof. 2014. „Profesor Jerzy Walachowicz (1932-2014)”. Czasopismo Prawno-Historyczne 66 (2), 415-19. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.2.25.