Benincasa, Zuzanna, Andrzej Chmiel, Michał Urbańczyk, Maria Zmierczak, Piotr Pomianowski, Grzegorz Ławnikowicz, Andrzej Zakrzewski, i Tomasz Chłopecki. 2014. „Kronika”. Czasopismo Prawno-Historyczne 66 (2):421-37. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.2.26.