Klimaszewska, Anna. 2017. „Z dziejów Francuskiego Prawa Cywilnego. «Rozporządzenia» Pierwszego Prezydenta Parlamentu Paryskiego Guillaume’a De Lamoignona”. Czasopismo Prawno-Historyczne 68 (1):11-28. https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.1.02.