Wolnicki, Paweł. 1. „"Procedura Wyboru Rady Municypalnej W Królestwie Polskim (1830-1831)"”. Czasopismo Prawno-Historyczne 68 (1), 69-85. https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.1.05.