Maciejewski, Marek. 2017. „O współczesnych Badaniach Krakowskich Nad włoskim Faszyzmem. Rozważania wokół Prac Małgorzaty Kiwior-Filo I Joanny Sondel-Cedarmas”. Czasopismo Prawno-Historyczne 68 (1):243-64. https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.1.13.