Tyrchan, Mikołaj. 1. „"Badania porównawcze Nad Totalitaryzmem Nazistowskim I Stalinowskim W historiografi I Zachodniej. Uwagi W związku Z książką Stalinizm I Nazizm. Porównanie Dyktatur, Red. I. Kershaw, M. Lewin, Harmonia Universalis, Gdańsk 2015, Ss. 437"”. Czasopismo Prawno-Historyczne 68 (1), 265-87. https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.1.14.