Wąsowicz, Marek. 1. „Władysław T. Kulesza, Państwo W myśli Politycznej I Ustrojowo-Prawnej Wacława Makowskiego, Wyd. «Nauka I Technika», Warszawa 2014, Ss. 829.”. Czasopismo Prawno-Historyczne 68 (1), 316-20. https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.1.21.