Janicka, Danuta, Piotr Miłosz Pilarczyk, Michał Urbańczyk, Piotr Kołodko, Maciej Rakowski, Tadeusz Szulc, i Anna Tarnowska. 1. „Kronika”. Czasopismo Prawno-Historyczne 68 (1), 331-41. https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.1.25.