Głuszak, Marcin. 1. „Problematyka sądownictwa Polubownego W Rezolucjach Rady Nieustającej (1776-1788)”. Czasopismo Prawno-Historyczne 68 (2), 85-108. https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.2.06.