Filipczak, Paweł. 2017. „Szymon Olszaniec, Prefektura Praetorio Italii, Illyrikum I Afryki (312-425 n.E.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, Ss. 323”. Czasopismo Prawno-Historyczne 68 (2):373-77. https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.2.21.