Olszewski, Henryk. 2017. „Mikołaj Tarkowski, Wydział Prawa I Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego W Wilnie W Latach 1919-1939, Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk 2015, Ss. 344”. Czasopismo Prawno-Historyczne 68 (2):378-80. https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.2.23.