Benincasa, Zuzanna, Tomasz Kowalczyk, Krzysztof Fokt, Maciej Mikuła, Oscar Kanecki, Henryk Olszewski, Mateusz Szymura, i Marcin Głuszak. 2017. „Kronika”. Czasopismo Prawno-Historyczne 68 (2):393-407. https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.2.27.