Pyter, M. (2018) „Ewolucja ustawodawstwa oświatowego w Anglii w XIX i XX wieku”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 69(1), s. 67–81. doi: 10.14746/cph.2017.1.4.