Delimata-Proch, M. (2018) „Cudzołóstwo w praktyce prawa miejskiego Rzeczypospolitej na przykładzie «Księgi czarnej złoczyńców sądu kryminalnego w Wiśniczu» (koniec XVII–XVIII wieku)”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 69(1), s. 175–192. doi: 10.14746/cph.2017.1.8.