Dąbrowski, K. (2018) „«Obecność» średniowiecza w kształceniu studentów wydziałów prawa”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 69(1), s. 267–282. doi: 10.14746/cph.2017.1.12.