Sylwestrzak, A. (2018) „Artykuł recenzyjny «Słownika historii doktryn politycznych» wydanego przez Wydawnictwo Sejmowe, w sześciu tomach w latach 1997–2016”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 69(1), s. 283-299. doi: 10.14746/cph.2017.1.13.