Lewandowicz, M. (2018) „Geneza i znaczenie Kodeksu Prawa Prywatnego Kantonu Zurychu dla kodyfikacji prawa prywatnego w Szwajcarii na przykładzie prawa spadkowego”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 69(2), s. 63–87. doi: 10.14746/cph.2017.2.4.