Duda-Hyz, M. (2018) „Loterie jako instrumenty pozyskiwania dochodów państwa w polskim prawie skarbowym w latach 1768-1871”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 69(2), s. 89–109. doi: 10.14746/cph.2017.2.5.