Chmielewski, K. i Pająk, M. (2018) „Organizacja więziennictwa polskiego (1918-1939)”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 69(2), s. 181-195. doi: 10.14746/cph.2017.2.9.