Sobczak, J. (2018) „Cenzura polityczna wobec karykatury. Doświadczenia francuskie II połowy XVIII i pierwszej połowy XIX wieku. Przyczynek do walki o wolność słowa”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 69(2), s. 271–293. doi: 10.14746/cph.2017.2.14.