Wiencierz, P. (2018) „Iuramentum na inaugurację władzy w mieście średniowiecznym. Przykład Krakowa”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 69(2), s. 331–352. doi: 10.14746/cph.2017.2.17.