Urbańczyk, M., Matusiak, J., Kowalczyk, M., Głuszak, M., Błaszczyk, C., Bosiacki, A., Materniak-Pawłowska, M. i Fiktus, P. (2018) „Kronika”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 69(2), s. 395-409. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/15167 (Udostępniono: 6lipiec2022).