Kulesza, W. (2018) „Polska godność narodowa w świetle prawa karnego”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 70(1), s. 153-185. doi: 10.14746/cph.2018.1.4.