Ludwiczak, P. (2018) „Prawo karne Królestwa Polskiego w latach 1815−1905 a sprawowanie kultu religijnego”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 70(1), s. 225-238. doi: 10.14746/cph.2018.1.6.