Jankowska-Prochot, I. (2018) „Ewolucja instrumentów prawnych ochrony wiarygodności dokumentów w systemie common law na przykładzie Irlandii zależnej i niepodległej”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 70(1), s. 257-272. doi: 10.14746/cph.2018.1.8.