Przewoźnik, S. (2018) „Korespondencja więźniów z obozu w Auschwitz w świetle akt Sądu Grodzkiego w Krakowie z lat 1946–1950”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 70(1), s. 335–344. doi: 10.14746/cph.2018.1.12.