Olszewski, H. (2018) „Przemysław Marcin Żukowski, Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego Krakowie w latach 1918–1939, Księgarnia Akademicka, Kraków 2016, stron 574; idem, Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w latach 1918–1939. Źródła, Księgarnia Akademicka, Kraków 2017, stron 514”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 70(1), s. 371–373. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/15209 (Udostępniono: 4 marzec 2024).